synkopy.cz

Projekty
Superspecializované zařízení zabývající se diagnostikou a léčbou poruch vědomí
Oblasti práce:
kódování, Wordpress funkcionality